Witamy w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta
Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
Logowanie    
Wejście
 
     
Serwis dostępny jest dla członków Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni którym przysługuje tytuł prawny do lokalu w zasobach PSM w Chrzanowie. W celu uzyskania dostępu do serwisu lub zgłoszenia reklamacji dotyczących jego działania prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.
Administrator danych osobowych tj. PSM w Chrzanowie nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu e-BOK, które nie wynikają z jego umyślenj winy. Saldo rozliczeń dla poszczególnych lokali na dany dzień może nie uwzględniać wpłat, które nie zostały jeszcze przekazane przez bank na konto Spółdzielni.
Serwis e-BOK działa w oparciu o automatyczne, nie weryfikowane przez pracownika, generowanie informacji. Informacje uzyskane przez użytkownika serwisu e-BOK za jego pośrednictwem nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń wobec Spółdzielni. W każdym przypadku wątpliwości co do prezentowanych danych należy skontaktować się z pracownikiem Działu Księgowości (pokój nr 118) w celu wyjasnienia.